Privatumo politika

Privatumo politika

Antfarma.eu privatumo politika

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir apdorojame Jums naudojantis paskyra www.antfarma.eu bei užsisakant prekes mūsų internetinėje parduotuvėje.
  2. ANTFARMA gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir, kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.
  3. Renkame tik tuos Jūsų duomenis, kurie yra reikalingi vykdant ANTFARMA veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant ANTFARMA interneto svetainėse puslapiuose (toliau – Svetainė). Užtikriname, kad renkami ir apdorojami Jūsų duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkretiems tikslams.
  4. Perduodami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.
 • SĄVOKOS
  • Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių mūsų internetinėje parduotuvėje www.antfarma.eu
  • Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Pirkėju, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.
  • Duomenų valdytojas (ANTFARMA) – UAB „ANTSERVIS“, 304093962, Panerių g. 64, 03160
 • ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
  • ANTFARMA asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
  • Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų, perkamų ar naudojamų ANTFARMA prekių ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kaip ANTFARMA svetainės lankytojas, kai užsisako, perka ir (ar) naudojasi ANTFARMA paslaugomis, lankosi ar registruojasi ANTFARMA interneto svetainėje.
  • Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
  • Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis ar juos pašalinti parašydamas el. laišką info@antfarma.eu. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).  
  • Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą interneto parduotuvėje www.antfarma.eu, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvė sužsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Pirkėjas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas varnele (sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais). Mes siunčiame kas mėnesį naujienlaiškį Pirkėjo nurodytu el. paštu ir sudarome galimybes naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti“ – paspaudęs Pirkėjas daugiau nebegaus naujienlaiškio).
  • Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
  • Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
 • TAISYKLIŲ KEITIMAS
  • Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.antfarma.eu interneto parduotuvėje. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti techninę galimybę Pirkėjui iš naujo sutikti su atnaujinta Privatumo politika. 
  • Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje www.antfarma.eu
  • Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.
  • Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.
 • INFORMACIJOS PATEIKIMAS IR PERDAVIMAS
  • Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@antfarma.eu arba paštu.
  • Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją.
 • SLAPUKAI (ANGL. COOKIES)
  • Slapukas – tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Pirkėjo interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti interneto svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetainę tobulinti, padaryti patogesnę Pirkėjų naudojimui. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.antfarma.eu funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.
  • Slapukų naudojimo tikslai – internetinės parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis interneto svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti baldus. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Bendrovė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją). 
  • Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Galima sužinoti daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos valdyti šioje svetainėje AboutCookies.org (anglų kalba). Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios svetainės savybėmis.
  • Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.
  • Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.
  • Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama. 
 • ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
  • ANTFARMA taip pat gali teikti Klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymu.
  • ANTFARMA garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.
 • BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • ANTFARMA turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.antfarma.eu. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės svetainės www.antfarma.eu sistemoje.

Iškilus klausimams kreipkitės telefonu 8 646 71683 ar el. paštu info@antfarma.eu

Scroll to Top